Εκδόθηκε 14/01/2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Α.Υ.Μ.Δ το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ»

budget projet 2007-2013

budget projet 2007-2013 (Photo credit: Wikipedia)

Προκήρυξη για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο

των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Εκδόθηκε 14/01/2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Α.Υ.Μ.Δ το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ».

Το Πρόγραμμα αφορά νέες, υπό σύσταση (μελλοντικές) και υφιστάμενες επιχειρήσεις, και η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού,

από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θ.ενότητα «Μεταποίηση»,

από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θ.ενότητα «Τουρισμός» και

από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για τη θ.ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Πιθανώς να γίνουν τροποποιήσεις της προκήρυξης ως προς την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων στο άμεσο μέλλον.

(περισσότερα…)

Advertisements

ΕΣΠΑ: Προκηρύχθηκε το ΝΕΟ Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

 

Θέμα: ΕΣΠΑ: Προκηρύχθηκε το ΝΕΟ Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
Εστάλη: 20 Ιαν. 2013 04:40ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκε το ΝΕΟ Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών (περισσότερα…)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποστολή email...Εκτύπωση
Η αξιοποίηση από τις Περιφέρειες των «Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Απασχόλησης» και του «Προγράμματος Κοινωνικής Απασχόλησης – Νέα δράση» αποφασίστηκε κατά τη συνάντηση που είχαν χθες οι 13 Περιφερειάρχες της χώρας με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη.
Πρόκειται για αποκέντρωση σημαντικών πόρων, ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, που θα διατεθούν αναλογικά σε όλες τις Περιφέρειες.
Ειδικά για το Νότιο Αιγαίο, ο κ. Γιάννης Μαχαιρίδης τόνισε πως θα αποτυπωθούν στο σχεδιασμό με σαφήνεια οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των νησιών μας, ώστε να εξασφαλιστούν οι πόροι που απαιτούνται, με σκοπό, μέσα από αναπτυξιακές συμπράξεις, να ενθαρρύνονται δράσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει με άμεση εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και τη συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς κάθε περιοχής.
Κρίσιμο θεωρείται το επόμενο δίμηνο, στη διάρκεια του οποίου προωθούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες.
___________________________________

 

 

Το πρόγραμμα της Πανελλαδικής Συνάντησης Υπευθύνων Εθελοντισμού

Το πρόγραμμα της Πανελλαδικής Συνάντησης Υπευθύνων Εθελοντισμού

Posted with WordPress for BlackBerry.

Panda Cloud Antivirus 1.3

Panda Cloud Antivirus 1.3.

Homearchitecturerelease > Panda Cloud Antivirus 1.3

Panda Cloud Antivirus 1.3

October 27th, 2010

We are happy to announce that we just released Panda Cloud Antivirus version 1.3. This new version of Panda Cloud Antivirus has been made possible thanks to our large community of users and specially to our Support Forum Trusted Mods who have helped a lot of users and gathered enough feedback to incorporate major improvements as well as many different bug fixes. All new features have been included in both the Free and Pro Edition.

If you have Panda Cloud Antivirus 1.1.0, 1.1.1 or 1.1.2, you will get the upgrade automatically and transparently over the course of the next few days (see below for details). If you don’t have Panda Cloud Antivirus installed yet you can download it from www.cloudantivirus.com.

The main new features and fixes included in Panda Cloud Antivirus 1.3 are the following:

 • Malicious Web & URL Filtering. This feature blocks websites that push malware, exploits and drive-by downloads. It is available both in Free and in Pro Editions and is installed by the toolbar. Unlike similar solutions, this web filtering works at a low level so it works under all browsers: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc. For those of you that didn’t install the toolbar but would like to install the Web & URL Filtering, you can download it from here and install it manually.
 •  

 • Unified Recycle Bin and Quarantine. Previously the Recycle Bin handled suspicious detections and the Quarantine handled deleted malware detections. This has been unified into a new Recycle Bin for ease of management. This is included in both Free and Pro Editions.
 •  

 • Automatic and transparent upgrades to new product versions, previously only available in the Pro Edition, this is now available in the Free Edition as well. All users of Free Editions versions 1.1.0, 1.1.1 and 1.1.2 will automatically and transparently upgrade to the new 1.3. See notes below for the upgrade schedule.
 •  

 • No more nagging advertising. After listening to many of you we have decided to turn off the nagging advertising popups prompting to upgrade to Pro Edition. If you want to support Panda Cloud Antivirus and wish to get the Pro Edition, you can do so from here, but we won’t bug you anymore from the popups.
 •  

 • Hot updating of behavioural blocking rules. In order to increase protection on the fly against new vulnerabilities and attacks and to fix false positives, hot updating of behavioural blocking rules allows faster response time in both the Free and Pro Editions.
 •  

 • Immediate notifications of virus detections. Previously if Panda Cloud Antivirus encountered multiple viruses, it would delay its traybar notification and show them grouped. This behaviour has been changed so that the notifications are shown immediately.
 •  

 • Suspicious detection counter. Under the statistics window there’s some new counters for the different types of heuristics and behavioural detections.
 •  

 • New versioning format. Unified versioning format in GUI and other parts of the program.
 •  

 • Many bugfixes as reported by users in our support forum:
  – Fixed issue with Windows 7 Start menu slow-down.
  – Fixed Panda traybar icon disappearing.
  – Fixed “you are not connected to the Internet” message when there is connection.
  – Fixed issue when Free Edition users can activate behavioural analysis.
  – Fixed slow-down and conflicts while playing Allods Online and AION.
  – Fixed cloud-response time configuration which defaults to 30 seconds.
  – Fixed constant accesses to the floppy disk drive.
  – Fixed BSOD issue after install.
  – Fixed bug while exporting an empty report to TXT/CSV.
  – Fixed Conficker detection.
  – Fixed BSOD while compressing malicious PDFs.
  – Fixed translation errors.

In case you still have some questions about Panda Cloud Antivirus 1.3, here are some frequently asked questions. If you don’t find an answer to your question please contact us at the support forum.

When will my Panda Cloud Antivirus upgrade itself?
The automatic and transparent upgrade to the new Panda Cloud Antivirus version 1.3 will happen progressively over the next week or two. Initially users of version 1.1.0 will be upgraded automatically and some days later users of 1.1.2. Finally users of version 1.1.1 will be upgraded automatically.

What if I don’t want to wait for the automatic upgrade?
Simply go to www.cloudantivirus.com, download the new 1.3 version and install it on top of you current one. As you run the installer, it will prompt you to unsintall your current version and, after a reboot, will install the new one. If you have any problems please contact us at thetech support forum.

My Panda Cloud Antivirus has been upgraded but I cannot see the Web & URL Filtering Toolbar
The Web & URL Filtering component is installed by the toolbar. If you don’t already have the toolbar installed (or you uninstalled it) then the automatic upgrade will not install the new toolbar (the automatic ugprade keeps the same config as you currently have). If that is the case, you can manually download and install the new Web & URL Filtering Toolbar from here.

I know I’ve installed the Web & URL Filtering Toolbar but want to “see” it in action
There is nothing visible in the toolbar like a button to “see” the Web & URL Filter. Simply make sure there is a process running on your computer called panda2_0dn.exe and you’re good to go. If you don’t see the panda2_0dn.exe process running, install the Panda Security Toolbar manually from here. You can test that the filter is working by trying to visithttp://www.cloudantivirus.com/testurlfilter

How do I disable the Web & URL Filtering?
– Go to Control Panel, Add/Remove Programs and uninstall “Panda Security Toolbar URL Filtering”.
– If you only want to disable the filtering for a short time, simply kill the “panda2_0dn.exe” process.
– For those of you wanting to visit malicious pages and/or to manage potential false positives, very soon we will add an exclusion button in the blocked pages so that you can bypass the Web & URL filter.

I have and older Panda Cloud Antivirus, version 1.0.x. What should I do?
You can do one of two things:
– Wait for an automatic upgrade. We are developing an automatic upgrade for users of 1.0. It should be released in a few weeks.
– Manually upgrade to the new version 1.3. Simply download the new version fromwww.cloudantivirus.com and run it. It will prompt you to uninstall the previous version and, after a reboot, install the new one. If you have any problems please contact us at the tech support forum.

So what’s the difference between Free and Pro now?
You can see the feature-to-feature comparison in the following table. As you can see we have added many new things to the Free Edition to make Panda Cloud Antivirus the best free antivirus available anywhere!

ShareThis

 1. November 5th, 2010 at 04:05 | #1

  Thanks for the Best Security Company in world

 2. buimancung
  November 5th, 2010 at 06:22 | #2

  panda to antiuvirus update has the new vi ru Thường Xuyên not? If you as if any substitution for update. my new should not use trying to understand unknown.

 3. November 10th, 2010 at 01:41 | #3
 4. Adam
  November 10th, 2010 at 22:46 | #4

  So far since using versiuon 1.3 I’ve had no problems though, I’m a newcomer to this product but, so far it has worked quite well..

 5. Marco
  November 13th, 2010 at 12:37 | #5

  Perfect! You are definitely the best freeware antivirus, and i will certainly upgrade to the pro version shortly!Thanks again for the features!

 6. gail paranzino
  November 14th, 2010 at 23:44 | #6

  The Panda cloud update notice for version 1.3 WON”T GO AWAY!1 Keeps poping up from my bottom command bar..please help make it go away..:-(((

 7. November 15th, 2010 at 21:45 | #7

  Thumbs up for the free A V.very thankful for all the help i can get.

 8. November 16th, 2010 at 00:36 | #8

  I am happy to have Panda Antivirus

 9. Angelo
  November 16th, 2010 at 13:55 | #9

  mi sono trovato malissimo con Panda, perchè ho dovuto risettare il computer, pur avendo il codice, mi dice che più di una volta non si può istallarlo

 10. Alva Jean Chastain
  November 16th, 2010 at 14:34 | #10

  I use IE and Mozilla. I could not access the send “new email” on yahoo IE, I then switched to Mozilla and all was OK, could this be a co-incidence of the Panda update running at same time I was trying to access?

 11. MEB68
  November 17th, 2010 at 02:42 | #11

  Panda Rocks! MY PC has been STD free for over a year now. Panda doesn’t really tell you what it intercepted and what happened to the offender it caught but it has done every bit as good as CA’s deluxe suite for a fraction of the cost. Oh wait, it was free. I’ve only run Panda and performed the standard Windows security updates on schedule since buying a new PC over a year ago. The PC runs like the day I bought it, after removing most of the bundled junk. I’m sticking with Panda.

 12. November 17th, 2010 at 16:18 | #12

  panda2_0dn.exe was just quarantined by Norton 360, and classed as “high risk”

  By the same token, I just looked at my Panda log of identified risks, and it hasn’t caught anything since 9/25, altough Norton has (and not just cookies ;-)

  Guess I’ll try reinstalling.

 13. benjamin
  November 18th, 2010 at 15:02 | #13

  thanx for the fixing of the win7 start menu fixing, what was ennoying, and for all other stuff. thanx for having good programms free on the internet.

 14. November 19th, 2010 at 16:01 | #14

  people mind you; panda cloud is not a real antivirus product; it’s just a software that checks the files against an online database …

  I still prefer to use the regular panda antivirus solutions; those have real detection technology and go a lot further then this cloud version…

  panda cloud is only a product to market the name Panda…

 15. Bryan
  November 19th, 2010 at 18:37 | #15

  Love me some Panda Cloud!

  Easy, lightweight, and the best part: Free!

  Keep up the good work!

 16. mel
  November 19th, 2010 at 20:47 | #16

  Hello, I have Cloud AV 1.01. So I should have been upgraded automatically, no? I am on Vista, generally with a simple user account (as security rules advise!). I’ll do it manually but just curious… Does this automatic upgrade only occur when we are using the admin account?

 17. Deucalion
  November 20th, 2010 at 09:15 | #17

  I CANNOT stand this. Ever since I updated Panda, this constantly comes up! It’s extremely frustrating and all I want is to get rid of it and return to the normal ‘page does not exist’! Please advise, Thank you!

  http://urlseek60.vmn.net/search.php?tbn=panda2_0dn&type=dns&v=10062&q=en.wikipedia.org

 18. Deucalion
  November 20th, 2010 at 09:16 | #18

  It seems like EVERY single Wikipedia link no longer works and all I get is the stupid urlseek60.vmn.net errors!

  My immediate inclination is to uninstall and never use Panda AntiVirus again, despite enjoying it for a long time.

  Please advise!

 19. Urban Ek
  November 22nd, 2010 at 08:23 | #19

  Bara det bästa är gott nog, och där slår Panda på knockout på de andra – har provat de flesta men detta är bara BÄST, då det heller inte kräver “datorkraft” som de flesta andara gör. Bara toppen, o hoppas på en fortsatt utveckling av programmet i samma riktning.
  /Urban

 20. Pascal
  November 24th, 2010 at 00:22 | #20

  Yes, same here… I get lots of error message that links to

  http://urlseek60.vmn.net/search.php?tbn=panda2_0dn&type=dns&v=10062&q=en.wikipedia.org

  With sponsored links…

 21. Penangry
  November 25th, 2010 at 11:11 | #21

  So how about this “urlseek60.vmn.net” Deucalion; did you get a response?
  I took out the Panda toolbar and the damn thing seems to have gone.

 22. Ties
  November 27th, 2010 at 14:10 | #22

  Awesome update!
  I really love the malicious web & URL filtering, but it would be better if it also would have a option to see how ‘good’ web pages are when googling!
  (sorry for my bad english:))

 23. a159
  November 27th, 2010 at 22:01 | #23

  Hey! Which one do you think is the best? normal panda antivirus or panda cloud antivirus?

 24. a159
  November 27th, 2010 at 22:20 | #24

  Panda cloud antivirus IS a true antivirus.Michael Bogaerts you think that Pand cloud antivirus is not a true antivirus because it needs an internet connection in order to function.If Panda cloud antivirus was not an true antivirus then it would be an online scanner!

 25. a159
  November 27th, 2010 at 22:44 | #25

  Please,please,PLEASE panda security make a version of panda cloud antivirus compatible with linux!

 26. a159
  November 27th, 2010 at 22:52 | #26

  @Césarno there is not an panda cloud antivirus solution for linux users

 27. a159
  November 28th, 2010 at 10:50 | #27

  @Mark Cohen Norton 360 classifies panda2_0dn.exe as high risk! That is definitely a false positive.

 28. adasd
  November 30th, 2010 at 17:40 | #28

  absolutely the best!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 29. a159
  December 5th, 2010 at 20:25 | #29

  This software would be great if the pro version would be free didn’t they say that panda cloud antivirus would always be free and full protection?

 30. Carolyn
  December 11th, 2010 at 17:41 | #30

  How do I get rid of this annoying popup box in the lower corner of my screen. It won’t click away.

 31. Carolyn
  December 12th, 2010 at 14:53 | #31

  This popup saying “panda cloud antiirus has updated automatically!” is driving me nuts. How can I get rid of it. It will not click away.

 32. stiven
  December 20th, 2010 at 11:30 | #32

  how to update panda anti virus????
  is pand cloud run just with internet connection or also with offline????
  how much definition of viruses that have been captured by panda cloud anti virus?????

 33. stiven
  December 20th, 2010 at 11:31 | #33

  BUt, i love u panda …,..
  you`re the best ….

Comment pages

Το Κ.Ε.Ε. Νoμού Δωδεκανήσου ανακοινώνει την έναρξη Υποβολής αιτήσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων μάθησης σε ενήλικες πολίτες του Νομού

http://farm3.static.flickr.com/2270/1688036668...

Image via Wikipedia

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Ε.Ε. Υλοποίηση Προγραμμάτων Μάθησης από Κ.Ε.Ε. Ν. Δωδεκανήσου
Υλοποίηση Προγραμμάτων Μάθησης από Κ.Ε.Ε. Ν. Δωδεκανήσου Εκτύπωση E-mail
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Ε.Ε.
Τετάρτη, 10 Νοέμβριος 2010 11:07
 

 

Το ΚΕΕ Ν. Δωδεκανήσου ανακοινώνει την έναρξη Υποβολής αιτήσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων μάθησης σε ενήλικες πολίτες του Νομού για τον μήνα Νοέμβριος 2010.

 

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το έγγραφο του ΚΕΕ

< Προηγούμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), κ α λ ε ί τις άνεργες γυναίκες ηλικίας 22-64 ετών που ανοίγουν νέα επιχείρηση, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση».

Στόχος της πράξης είναι η προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. (περισσότερα…)

Αρέσει σε %d bloggers: