Ενοικιαζόμενα ποδήλατα σε 18 δήμους!

Τα καλά νέα κυκλοφορούν με ορθοπεταλιά. Μετά το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου που έκανε την αρχή, προγραμματίζοντας πρώτος να θέσει σε εφαρμογή το αυτοματοποιημένο σύστημα μετακίνησης με ποδήλατο, άλλοι 18 Δήμοι σε Αθήνα και επικράτεια ακολουθούν το παράδειγμά του.  (περισσότερα…)

Advertisements

Άρθρο 3 «Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 240) – Υποχρεωτική πληρωμή των αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 

ΕΠΕΙΓΟΝ

Να σταλεί και με email

 

 


 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                      Αθήνα, 2  Ιανουαρίου 2013                                               

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 145

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

ΠΡΟΣ:

1. Τους Δήμους  της Χώρας

– Γραφεία Δημάρχων

– Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Τις Περιφέρειες της Χώρας

– Γραφεία Περιφερειαρχών

– Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Άρθρο 3 «Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 240) – Υποχρεωτική πληρωμή των αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 

Με τις εν θέματι διατάξεις συμπληρώθηκε το δεύτερο άρθρο του  ν. 3845/2010 (Α΄65), προστιθεμένων μετά την παράγραφο 1β, των παραγράφων 1.γ, 1.δ και 1.ε. Στο πλαίσιο των εν λόγω τροποποιήσεων επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι διατάξεις της παραγράφου 1.δ, σύμφωνα με τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα:

Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως  αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (παρ.1.β. του ιδίου άρθρου) από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.) μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις: (περισσότερα…)

Σοβαρά προβλήματα στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. από τις αυθαιρεσίες των Αιρετών

Σε αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει με την
αυθαιρεσία των αιρετών όπως, τοποθετήσεις αναπληρωτών
προϊσταμένων, μετακινήσεις καθώς και ανάθεση καθηκόντων
που δεν προβλέπονται από την ειδικότητά τους με την προώ-
θηση νομοθετικής ρύθμισης κάλεσε την Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α..

(περισσότερα…)

Kαθορίστηκαν οι δικαιούχοι και το ανώτατο ποσόν της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης

User-Strike

Image via Wikipedia

                                                                                         Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012

 

                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 332

 

 

                                                                                         Προς:

                                                                                         Συλλόγους-Μέλη

                                                                                         της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

 

 

Συνάδελφοι,

Με το άρθρο 3, παρ. 2 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 40/29-2-2012) καθορίστηκαν οι δικαιούχοι και το ανώτατο ποσόν της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης. (περισσότερα…)

Εκλογική αποζημίωση ζητά δίκαια η ΠΟΕ-ΟΤΑ


Image by Getty Images via @daylife

Εκλογική αποζημίωση ζητά η ΠΟΕ-ΟΤΑ – Ελλάδα

Εκλογική αποζημίωση ζητά δίκαια η ΠΟΕ-ΟΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 06 Μαρτίου 2012

Άμεση υπαγωγή των δημοτικών υπαλλήλων στους δικαιούχους της εκλογικής αποζημίωσης ζητά η Ομοσπονδία τους (ΠΟΕ-ΟΤΑ) με επιστολή της προς τον υπουργό Εσωτερικών. Σε νόμο του υπουργείου Οικονομικών δεν προβλέφθηκε εκλογική αποζημίωση για τους εργαζόμενους των δήμων. «Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας με κάθε τρόπο» αναφέρεται στην επιστολή, αφήνοντας εμμέσως πλην σαφώς ανοικτό το ενδεχόμενο αποχής από εργασίες για τις εκλογές. (περισσότερα…)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ από την Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.

English: Hino KR refuse truck. Ελληνικά: Απορρ...

Image via Wikipedia

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

13/12/2011   «ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Υ.) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).»
Φ.ΕΚ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2456/3-11-2011
13/12/2011   «ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ-ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1360/13-12-2011
13/12/2011   «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1359/13-12-2011
13/12/2011   «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ALTER».»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1358/13-12-2011
13/12/2011   «ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ».»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1357/13-12-2011
13/12/2011   «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1356/13-12-2011

Kαταγγελία για απαράδεκτες συμπεριφορές αιρετών

Respect Party

Image via Wikipedia

Υπάρχει ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας επικαιροποιημένος με το Ν. 3463/2006

by Εμμανουήλ Χρύσης on Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011 στις 2:29 π.μ.

Υπάρχει ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας επικαιροποιημένος με το Ν. 3463/2006 όπου με μια απλή ανάγνωση είναι αυτόδηλα:

1. Το ποιες είναι οι δημαρχιακές αρμοδιότητες.

2. Ποιες είναι οι αντιδημαρχιακές αρμοδιότητες

3. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των μονίμων υπαλλήλων των Δήμων. (περισσότερα…)

ΑΔΕΔΥ / Δεκέμβριος

Working - Construction Worker

Image by Bob Jagendorf via Flickr

ΑΔΕΔΥ / Δεκέμβριος.

Στάση εργασίας για τον Κρατικό Προϋπολογισμό την Τετάρτη 22/12/2010 από τις 12.00 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 1.00 το μεσημέρι έξω από τη Βουλή 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στάση Εργασίας για τον Κρατικό Προϋπολογισμό (περισσότερα…)

«Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΣ»

«Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΣ» Αποστολή email...Εκτύπωση
Μέσω διαδικτύου μπορούν να καταθέτουν από χθες μέχρι και τις 13 Ιουνίου την αίτηση υποψηφιότητάς τους για την αιρετή περιφέρεια και τους δήμους, οι ενδιαφερόμενοι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. (περισσότερα…)

Εγκύκλιος για την ανάδειξη υποψηφίων του Κινήματος για τα Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΑΣΟΚΕγκύκλιος για την ανάδειξη υποψηφίων του Κινήματος για τα Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ημ. Δημοσίευσης : 07/06/2010 21:30

Προς:      Μέλη Πολιτικού Συμβουλίου

Μέλη Εθνικού Συμβουλίου

Γραμματείς Τομέων Κινήματος

Γραμματείς και Μέλη Περιφερειακών Επιτροπών

Γραμματείς και Μέλη Νομαρχιακών Επιτροπών

Υπεύθυνους Τομ. Αυτοδιοίκησης Περιφερειακών Επιτροπών

Υπεύθυνους Τομ. Αυτοδιοίκησης Νομαρχιακών Επιτροπών

Κοιν.:      Γραφείο Προέδρου

Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου Προέδρου

Διευθύντρια Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Μέλη Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων

Τομέα Εσωτερικών

Γραφείο Γενικού Διευθυντή

Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης (Ε.ΚΑ.Π.)

Συνήγορο του Μέλους και του Φίλου

Γραφείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.

Γραφείο Επικοινωνίας και Συντονισμού

Θέμα:   ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (περισσότερα…)

Αρέσει σε %d bloggers: