ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

Prikaz_10.20

Image via Wikipedia

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  • ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
α/α Εκλογικό Τμήμα Σταυροί % Σταυροί % Σταυροί % Σταυροί % Σταυροί %
1 1o ΜΕΓΙΣΤΗΣ 883 80.20% 146 13.26% 45 4.09% 6 0.54% 21 1.91%
2 1o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 337 54.80% 184 29.92% 79 12.85% 2 0.33% 13 2.11%
3 2o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 384 58.36% 164 24.92% 94 14.29% 8 1.22% 8 1.22%
4 3o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 366 57.82% 194 30.65% 69 10.90% 4 0.63% 0 0.00%
5 4o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 440 61.20% 180 25.03% 89 12.38% 7 0.97% 3 0.42%
6 5o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 786 71.39% 207 18.80% 89 8.08% 18 1.63% 1 0.09%
7 6o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 293 53.76% 182 33.39% 53 9.72% 12 2.20% 5 0.92%
8 7o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 432 58.22% 189 25.47% 110 14.82% 7 0.94% 4 0.54%
9 8o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 310 51.07% 206 33.94% 90 14.83% 1 0.16% 0 0.00%
10 9o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 401 61.13% 155 23.63% 87 13.26% 13 1.98% 0 0.00%
11 10o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 334 61.40% 147 27.02% 55 10.11% 4 0.74% 4 0.74%
12 11o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 245 58.19% 161 38.24% 13 3.09% 2 0.48% 0 0.00%
13 12o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 398 71.71% 128 23.06% 28 5.05% 1 0.18% 0 0.00%
14 13o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 391 65.49% 200 33.50% 6 1.01% 0 0.00% 0 0.00%
15 14o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 410 82.49% 74 14.89% 11 2.21% 1 0.20% 1 0.20%
16 15o ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 455 76.99% 123 20.81% 12 2.03% 1 0.17% 0 0.00%
17 1o ΑΤΑΒΥΡΟΥ 499 70.68% 199 28.19% 1 0.14% 7 0.99% 0 0.00%
18 2o ΑΤΑΒΥΡΟΥ 526 68.05% 222 28.72% 12 1.55% 12 1.55% 1 0.13%
19 3o ΑΤΑΒΥΡΟΥ 503 77.98% 123 19.07% 6 0.93% 8 1.24% 5 0.78%
20 4o ΑΤΑΒΥΡΟΥ 357 81.14% 66 15.00% 1 0.23% 14 3.18% 2 0.45%
21 5o ΑΤΑΒΥΡΟΥ 829 84.85% 140 14.33% 6 0.61% 1 0.10% 1 0.10%
22 6o ΑΤΑΒΥΡΟΥ 529 76.33% 140 20.20% 11 1.59% 8 1.15% 5 0.72%
23 7o ΑΤΑΒΥΡΟΥ 284 58.92% 102 21.16% 60 12.45% 25 5.19% 11 2.28%
24 8o ΑΤΑΒΥΡΟΥ 384 66.78% 72 12.52% 56 9.74% 39 6.78% 24 4.17%
25 9o ΑΤΑΒΥΡΟΥ 552 65.71% 257 30.60% 23 2.74% 5 0.60% 3 0.36%
26 10o ΑΤΑΒΥΡΟΥ 480 83.77% 82 14.31% 3 0.52% 5 0.87% 3 0.52%
27 1o ΑΦΑΝΤΟΥ 563 73.59% 177 23.14% 10 1.31% 12 1.57% 3 0.39%
28 2o ΑΦΑΝΤΟΥ 455 60.67% 275 36.67% 6 0.80% 5 0.67% 9 1.20%
29 3o ΑΦΑΝΤΟΥ 580 66.06% 288 32.80% 6 0.68% 0 0.00% 4 0.46%
30 4o ΑΦΑΝΤΟΥ 495 59.28% 301 36.05% 22 2.63% 8 0.96% 9 1.08%
31 5o ΑΦΑΝΤΟΥ 502 62.59% 289 36.03% 5 0.62% 5 0.62% 1 0.12%
32 6o ΑΦΑΝΤΟΥ 395 58.17% 284 41.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 7o ΑΦΑΝΤΟΥ 582 66.44% 278 31.74% 15 1.71% 1 0.11% 0 0.00%
34 8o ΑΦΑΝΤΟΥ 532 71.03% 181 24.17% 22 2.94% 4 0.53% 10 1.34%
35 9o ΑΦΑΝΤΟΥ 551 61.15% 309 34.30% 27 3.00% 12 1.33% 2 0.22%
36 10o ΑΦΑΝΤΟΥ 424 68.50% 181 29.24% 5 0.81% 4 0.65% 5 0.81%
37 11o ΑΦΑΝΤΟΥ 465 72.43% 134 20.87% 43 6.70% 0 0.00% 0 0.00%
38 12o ΑΦΑΝΤΟΥ 437 70.94% 146 23.70% 28 4.55% 4 0.65% 1 0.16%
39 1o ΙΑΛΥΣΟΥ 379 56.23% 218 32.34% 37 5.49% 4 0.59% 36 5.34%
40 2o ΙΑΛΥΣΟΥ 392 57.73% 192 28.28% 55 8.10% 20 2.95% 20 2.95%
41 3o ΙΑΛΥΣΟΥ 355 57.44% 235 38.03% 19 3.07% 9 1.46% 0 0.00%
42 4o ΙΑΛΥΣΟΥ 433 62.12% 212 30.42% 36 5.16% 7 1.00% 9 1.29%
43 5o ΙΑΛΥΣΟΥ 422 67.20% 159 25.32% 38 6.05% 1 0.16% 8 1.27%
44 6o ΙΑΛΥΣΟΥ 532 69.63% 152 19.90% 51 6.68% 7 0.92% 22 2.88%
45 7o ΙΑΛΥΣΟΥ 446 68.20% 173 26.45% 31 4.74% 4 0.61% 0 0.00%
46 8o ΙΑΛΥΣΟΥ 480 70.48% 144 21.15% 28 4.11% 15 2.20% 14 2.06%
47 9o ΙΑΛΥΣΟΥ 387 62.42% 185 29.84% 21 3.39% 16 2.58% 11 1.77%
48 10o ΙΑΛΥΣΟΥ 381 56.03% 243 35.74% 28 4.12% 0 0.00% 28 4.12%
49 11o ΙΑΛΥΣΟΥ 394 56.13% 258 36.75% 34 4.84% 2 0.28% 14 1.99%
50 12o ΙΑΛΥΣΟΥ 395 67.64% 167 28.60% 19 3.25% 0 0.00% 3 0.51%
51 13o ΙΑΛΥΣΟΥ 363 57.26% 201 31.70% 37 5.84% 24 3.79% 9 1.42%
52 1o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 314 50.40% 273 43.82% 5 0.80% 16 2.57% 15 2.41%
53 2o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 371 54.96% 281 41.63% 7 1.04% 2 0.30% 14 2.07%
54 3o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 383 59.01% 243 37.44% 9 1.39% 6 0.92% 8 1.23%
55 4o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 356 53.45% 245 36.79% 12 1.80% 3 0.45% 50 7.51%
56 5o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 340 49.71% 289 42.25% 5 0.73% 16 2.34% 34 4.97%
57 6o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 321 51.69% 269 43.32% 8 1.29% 10 1.61% 13 2.09%
58 7o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 335 45.95% 343 47.05% 13 1.78% 26 3.57% 12 1.65%
59 8o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 302 54.03% 234 41.86% 6 1.07% 4 0.72% 13 2.33%
60 9o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 295 64.69% 127 27.85% 24 5.26% 6 1.32% 4 0.88%
61 10o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 424 77.09% 114 20.73% 11 2.00% 0 0.00% 1 0.18%
62 11o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 340 66.15% 135 26.26% 23 4.47% 3 0.58% 13 2.53%
63 12o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 344 59.11% 219 37.63% 12 2.06% 4 0.69% 3 0.52%
64 13o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 492 70.09% 156 22.22% 33 4.70% 2 0.28% 19 2.71%
65 14o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 310 69.04% 117 26.06% 13 2.90% 2 0.45% 7 1.56%
66 15o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 349 58.85% 192 32.38% 20 3.37% 31 5.23% 1 0.17%
67 16o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 387 66.38% 145 24.87% 17 2.92% 21 3.60% 13 2.23%
68 17o ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 457 75.29% 112 18.45% 28 4.61% 9 1.48% 1 0.16%
69 1o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 599 70.55% 84 9.89% 130 15.31% 23 2.71% 13 1.53%
70 2o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 434 61.47% 92 13.03% 143 20.25% 35 4.96% 2 0.28%
71 3o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 607 72.96% 97 11.66% 102 12.26% 20 2.40% 6 0.72%
72 4o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 1029 78.55% 253 19.31% 8 0.61% 11 0.84% 9 0.69%
73 5o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 803 77.21% 193 18.56% 36 3.46% 5 0.48% 3 0.29%
74 6o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 509 80.67% 84 13.31% 33 5.23% 0 0.00% 5 0.79%
75 7o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 481 76.71% 138 22.01% 6 0.96% 2 0.32% 0 0.00%
76 8o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 768 72.45% 220 20.75% 54 5.09% 7 0.66% 11 1.04%
77 9o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 280 48.87% 286 49.91% 2 0.35% 4 0.70% 1 0.17%
78 10o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 458 75.45% 116 19.11% 28 4.61% 1 0.16% 4 0.66%
79 11o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 550 80.65% 92 13.49% 26 3.81% 3 0.44% 11 1.61%
80 12o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 708 78.93% 121 13.49% 46 5.13% 10 1.11% 12 1.34%
81 13o ΚΑΜΕΙΡΟΥ 548 72.39% 168 22.19% 36 4.76% 1 0.13% 4 0.53%
82 1o ΛΙΝΔΙΩΝ 438 69.97% 130 20.77% 12 1.92% 39 6.23% 7 1.12%
83 2o ΛΙΝΔΙΩΝ 486 66.58% 180 24.66% 18 2.47% 44 6.03% 2 0.27%
84 3o ΛΙΝΔΙΩΝ 274 54.37% 171 33.93% 21 4.17% 31 6.15% 7 1.39%
85 4o ΛΙΝΔΙΩΝ 513 65.43% 230 29.34% 13 1.66% 23 2.93% 5 0.64%
86 5o ΛΙΝΔΙΩΝ 565 70.98% 211 26.51% 9 1.13% 1 0.13% 10 1.26%
87 6o ΛΙΝΔΙΩΝ 429 63.18% 227 33.43% 1 0.15% 1 0.15% 21 3.09%
88 7o ΛΙΝΔΙΩΝ 605 80.24% 138 18.30% 6 0.80% 4 0.53% 1 0.13%
89 8o ΛΙΝΔΙΩΝ 338 58.28% 191 32.93% 38 6.55% 12 2.07% 1 0.17%
90 9o ΛΙΝΔΙΩΝ 373 68.19% 113 20.66% 52 9.51% 6 1.10% 3 0.55%
91 10o ΛΙΝΔΙΩΝ 425 65.28% 175 26.88% 33 5.07% 8 1.23% 10 1.54%
92 1o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 289 46.54% 223 35.91% 77 12.40% 30 4.83% 2 0.32%
93 2o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 418 49.06% 297 34.86% 78 9.15% 58 6.81% 1 0.12%
94 3o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 389 81.89% 57 12.00% 27 5.68% 2 0.42% 0 0.00%
95 4o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 595 76.87% 91 11.76% 23 2.97% 64 8.27% 1 0.13%
96 5o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 563 67.83% 111 13.37% 1 0.12% 137 16.51% 18 2.17%
97 6o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 266 61.86% 153 35.58% 11 2.56% 0 0.00% 0 0.00%
98 7o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 355 74.11% 111 23.17% 12 2.51% 1 0.21% 0 0.00%
99 8o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 465 80.31% 99 17.10% 6 1.04% 7 1.21% 2 0.35%
100 9o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 515 88.18% 53 9.08% 12 2.05% 4 0.68% 0 0.00%
101 10o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 189 42.57% 249 56.08% 1 0.23% 5 1.13% 0 0.00%
102 11o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 299 55.58% 211 39.22% 19 3.53% 0 0.00% 9 1.67%
103 12o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 294 56.76% 137 26.45% 51 9.85% 17 3.28% 19 3.67%
104 13o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 422 70.81% 165 27.68% 8 1.34% 0 0.00% 1 0.17%
105 14o ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 269 66.42% 124 30.62% 3 0.74% 5 1.23% 4 0.99%
106 1o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 494 63.09% 184 23.50% 85 10.86% 15 1.92% 5 0.64%
107 2o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 516 66.07% 172 22.02% 68 8.71% 8 1.02% 17 2.18%
108 3o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 630 68.40% 208 22.58% 50 5.43% 18 1.95% 15 1.63%
109 4o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 509 70.60% 128 17.75% 67 9.29% 7 0.97% 10 1.39%
110 5o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 534 66.75% 184 23.00% 55 6.88% 4 0.50% 23 2.88%
111 6o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 553 66.87% 113 13.66% 134 16.20% 1 0.12% 26 3.14%
112 7o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 392 57.39% 219 32.06% 62 9.08% 5 0.73% 5 0.73%
113 8o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 318 52.82% 235 39.04% 46 7.64% 2 0.33% 1 0.17%
114 9o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 431 62.55% 204 29.61% 53 7.69% 1 0.15% 0 0.00%
115 10o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 384 56.22% 218 31.92% 70 10.25% 6 0.88% 5 0.73%
116 11o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 438 60.25% 196 26.96% 74 10.18% 11 1.51% 8 1.10%
117 12o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 429 62.54% 158 23.03% 88 12.83% 9 1.31% 2 0.29%
118 13o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 432 61.98% 187 26.83% 59 8.46% 10 1.43% 9 1.29%
119 14o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 541 65.66% 203 24.64% 71 8.62% 7 0.85% 2 0.24%
120 15o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 517 58.88% 250 28.47% 92 10.48% 12 1.37% 7 0.80%
121 16o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 460 56.44% 287 35.21% 57 6.99% 7 0.86% 4 0.49%
122 17o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 607 74.85% 121 14.92% 51 6.29% 16 1.97% 16 1.97%
123 18o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 557 70.15% 156 19.65% 81 10.20% 0 0.00% 0 0.00%
124 19o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 693 84.51% 92 11.22% 29 3.54% 1 0.12% 5 0.61%
125 20o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 367 67.71% 111 20.48% 10 1.85% 15 2.77% 39 7.20%
126 21o ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 440 64.23% 194 28.32% 14 2.04% 13 1.90% 24 3.50%
127 1o ΡΟΔΟΥ 162 61.36% 84 31.82% 3 1.14% 14 5.30% 1 0.38%
128 2o ΡΟΔΟΥ 150 66.37% 59 26.11% 4 1.77% 12 5.31% 1 0.44%
129 3o ΡΟΔΟΥ 159 59.55% 75 28.09% 15 5.62% 4 1.50% 14 5.24%
130 4o ΡΟΔΟΥ 202 59.94% 101 29.97% 25 7.42% 7 2.08% 2 0.59%
131 5o ΡΟΔΟΥ 123 55.16% 83 37.22% 11 4.93% 5 2.24% 1 0.45%
132 6o ΡΟΔΟΥ 213 55.91% 141 37.01% 19 4.99% 1 0.26% 7 1.84%
133 7o ΡΟΔΟΥ 185 64.91% 91 31.93% 4 1.40% 4 1.40% 1 0.35%
134 8o ΡΟΔΟΥ 247 70.37% 75 21.37% 12 3.42% 12 3.42% 5 1.42%
135 9o ΡΟΔΟΥ 298 63.95% 139 29.83% 8 1.72% 9 1.93% 12 2.58%
136 10o ΡΟΔΟΥ 224 60.38% 91 24.53% 35 9.43% 13 3.50% 8 2.16%
137 11o ΡΟΔΟΥ 236 68.01% 70 20.17% 24 6.92% 0 0.00% 17 4.90%
138 12o ΡΟΔΟΥ 363 53.30% 279 40.97% 29 4.26% 3 0.44% 7 1.03%
139 13o ΡΟΔΟΥ 362 55.69% 191 29.38% 54 8.31% 23 3.54% 20 3.08%
140 14o ΡΟΔΟΥ 385 56.70% 192 28.28% 54 7.95% 30 4.42% 18 2.65%
141 15o ΡΟΔΟΥ 313 60.89% 163 31.71% 12 2.33% 14 2.72% 12 2.33%
142 16o ΡΟΔΟΥ 255 60.57% 110 26.13% 33 7.84% 4 0.95% 19 4.51%
143 17o ΡΟΔΟΥ 289 67.37% 112 26.11% 20 4.66% 2 0.47% 6 1.40%
144 18o ΡΟΔΟΥ 514 67.01% 182 23.73% 49 6.39% 15 1.96% 7 0.91%
145 19o ΡΟΔΟΥ 321 54.04% 168 28.28% 44 7.41% 40 6.73% 21 3.54%
146 20o ΡΟΔΟΥ 312 56.22% 158 28.47% 53 9.55% 16 2.88% 16 2.88%
147 21o ΡΟΔΟΥ 714 75.64% 192 20.34% 31 3.28% 2 0.21% 5 0.53%
148 22o ΡΟΔΟΥ 332 56.08% 217 36.66% 13 2.20% 15 2.53% 15 2.53%
149 23o ΡΟΔΟΥ 343 58.43% 166 28.28% 39 6.64% 24 4.09% 15 2.56%
150 24o ΡΟΔΟΥ 290 55.03% 143 27.13% 49 9.30% 18 3.42% 27 5.12%
151 25o ΡΟΔΟΥ 422 63.08% 189 28.25% 30 4.48% 17 2.54% 11 1.64%
152 26o ΡΟΔΟΥ 350 58.92% 165 27.78% 47 7.91% 20 3.37% 12 2.02%
153 27o ΡΟΔΟΥ 221 56.81% 142 36.50% 14 3.60% 8 2.06% 4 1.03%
154 28o ΡΟΔΟΥ 221 63.14% 100 28.57% 15 4.29% 10 2.86% 4 1.14%
155 29o ΡΟΔΟΥ 202 48.10% 163 38.81% 35 8.33% 12 2.86% 8 1.90%
156 30o ΡΟΔΟΥ 200 54.50% 132 35.97% 21 5.72% 9 2.45% 5 1.36%
157 31o ΡΟΔΟΥ 287 68.01% 106 25.12% 15 3.55% 5 1.18% 9 2.13%
158 32o ΡΟΔΟΥ 341 54.30% 221 35.19% 35 5.57% 10 1.59% 21 3.34%
159 33o ΡΟΔΟΥ 299 49.83% 230 38.33% 35 5.83% 25 4.17% 11 1.83%
160 34o ΡΟΔΟΥ 308 55.60% 168 30.32% 47 8.48% 25 4.51% 6 1.08%
161 35o ΡΟΔΟΥ 354 59.60% 207 34.85% 24 4.04% 6 1.01% 3 0.51%
162 36o ΡΟΔΟΥ 329 56.92% 190 32.87% 35 6.06% 22 3.81% 2 0.35%
163 37o ΡΟΔΟΥ 329 57.02% 192 33.28% 29 5.03% 9 1.56% 18 3.12%
164 38o ΡΟΔΟΥ 262 52.09% 206 40.95% 18 3.58% 12 2.39% 5 0.99%
165 39o ΡΟΔΟΥ 256 43.69% 252 43.00% 50 8.53% 9 1.54% 19 3.24%
166 40o ΡΟΔΟΥ 321 59.01% 176 32.35% 14 2.57% 12 2.21% 21 3.86%
167 41o ΡΟΔΟΥ 292 56.59% 170 32.95% 38 7.36% 10 1.94% 6 1.16%
168 42o ΡΟΔΟΥ 341 55.99% 202 33.17% 46 7.55% 10 1.64% 10 1.64%
169 43o ΡΟΔΟΥ 360 62.72% 149 25.96% 28 4.88% 17 2.96% 20 3.48%
170 44o ΡΟΔΟΥ 329 59.49% 179 32.37% 29 5.24% 14 2.53% 2 0.36%
171 45o ΡΟΔΟΥ 250 53.76% 169 36.34% 32 6.88% 14 3.01% 0 0.00%
172 46o ΡΟΔΟΥ 284 57.61% 158 32.05% 27 5.48% 8 1.62% 16 3.25%
173 47o ΡΟΔΟΥ 274 59.31% 148 32.03% 31 6.71% 4 0.87% 5 1.08%
174 48o ΡΟΔΟΥ 452 65.70% 155 22.53% 45 6.54% 22 3.20% 14 2.03%
175 49o ΡΟΔΟΥ 368 57.23% 195 30.33% 49 7.62% 24 3.73% 7 1.09%
176 50o ΡΟΔΟΥ 491 59.66% 261 31.71% 46 5.59% 14 1.70% 11 1.34%
177 51o ΡΟΔΟΥ 467 62.18% 187 24.90% 56 7.46% 19 2.53% 22 2.93%
178 52o ΡΟΔΟΥ 455 67.01% 159 23.42% 37 5.45% 13 1.91% 15 2.21%
179 53o ΡΟΔΟΥ 391 61.87% 184 29.11% 39 6.17% 12 1.90% 6 0.95%
180 54o ΡΟΔΟΥ 393 65.94% 132 22.15% 37 6.21% 25 4.19% 9 1.51%
181 55o ΡΟΔΟΥ 365 62.29% 183 31.23% 16 2.73% 10 1.71% 12 2.05%
182 56o ΡΟΔΟΥ 494 75.77% 111 17.02% 39 5.98% 2 0.31% 6 0.92%
183 57o ΡΟΔΟΥ 390 57.52% 214 31.56% 42 6.19% 15 2.21% 17 2.51%
184 58o ΡΟΔΟΥ 453 62.66% 183 25.31% 45 6.22% 26 3.60% 16 2.21%
185 59o ΡΟΔΟΥ 394 57.10% 248 35.94% 34 4.93% 7 1.01% 7 1.01%
186 60o ΡΟΔΟΥ 379 56.15% 171 25.33% 86 12.74% 20 2.96% 19 2.81%
187 61o ΡΟΔΟΥ 419 55.20% 251 33.07% 46 6.06% 33 4.35% 10 1.32%
188 62o ΡΟΔΟΥ 466 72.47% 122 18.97% 43 6.69% 6 0.93% 6 0.93%
189 63o ΡΟΔΟΥ 367 66.49% 127 23.01% 21 3.80% 27 4.89% 10 1.81%
190 64o ΡΟΔΟΥ 393 58.22% 237 35.11% 27 4.00% 3 0.44% 15 2.22%
191 65o ΡΟΔΟΥ 418 66.35% 149 23.65% 33 5.24% 17 2.70% 13 2.06%
192 66o ΡΟΔΟΥ 447 60.98% 224 30.56% 50 6.82% 0 0.00% 12 1.64%
193 67o ΡΟΔΟΥ 319 45.64% 300 42.92% 52 7.44% 21 3.00% 7 1.00%
194 68o ΡΟΔΟΥ 457 57.77% 226 28.57% 71 8.98% 25 3.16% 12 1.52%
195 69o ΡΟΔΟΥ 375 52.45% 274 38.32% 28 3.92% 18 2.52% 20 2.80%
196 70o ΡΟΔΟΥ 370 54.73% 205 30.33% 61 9.02% 8 1.18% 32 4.73%
197 71o ΡΟΔΟΥ 545 66.87% 193 23.68% 48 5.89% 15 1.84% 14 1.72%
198 72o ΡΟΔΟΥ 386 60.12% 204 31.78% 29 4.52% 10 1.56% 13 2.02%
199 73o ΡΟΔΟΥ 237 56.97% 123 29.57% 29 6.97% 18 4.33% 9 2.16%
200 74o ΡΟΔΟΥ 264 60.83% 99 22.81% 40 9.22% 16 3.69% 15 3.46%
201 75o ΡΟΔΟΥ 291 63.82% 134 29.39% 20 4.39% 3 0.66% 8 1.75%
202 76o ΡΟΔΟΥ 341 66.47% 121 23.59% 31 6.04% 17 3.31% 3 0.58%
203 1o ΣΥΜΗΣ 136 63.55% 31 14.49% 30 14.02% 2 0.93% 15 7.01%
204 2o ΣΥΜΗΣ 238 67.42% 93 26.35% 12 3.40% 2 0.57% 8 2.27%
205 3o ΣΥΜΗΣ 187 77.92% 39 16.25% 14 5.83% 0 0.00% 0 0.00%
206 4o ΣΥΜΗΣ 165 66.80% 49 19.84% 19 7.69% 2 0.81% 12 4.86%
207 5o ΣΥΜΗΣ 180 84.91% 12 5.66% 10 4.72% 3 1.42% 7 3.30%
208 6o ΣΥΜΗΣ 235 72.76% 66 20.43% 9 2.79% 3 0.93% 10 3.10%
209 7o ΣΥΜΗΣ 230 72.56% 63 19.87% 10 3.15% 11 3.47% 3 0.95%
210 8o ΣΥΜΗΣ 210 72.66% 61 21.11% 10 3.46% 0 0.00% 8 2.77%
211 9o ΣΥΜΗΣ 246 63.24% 95 24.42% 31 7.97% 0 0.00% 17 4.37%
212 10o ΣΥΜΗΣ 179 69.92% 35 13.67% 21 8.20% 6 2.34% 15 5.86%
213 1o ΤΗΛΟΥ 664 68.17% 230 23.61% 75 7.70% 5 0.51% 0 0.00%
214 2o ΤΗΛΟΥ 350 48.14% 87 11.97% 257 35.35% 0 0.00% 33 4.54%
215 1o ΧΑΛΚΗΣ 748 54.80% 393 28.79% 146 10.70% 52 3.81% 26 1.90%

 

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: