Στην τελική ευθεία οι ρυθμίσεις για την χρήση κάρτας σε συναλλαγές άνω των 500 ευρώ

Εστάλη από το BlackBerry® smartphone.
www.blackberry.com

Παρακαλούμε σκεφθείτε σοβαρότατα το περιβάλλον πριν αποφασίσετε να εκτυπώσετε αυτό το μήνυμα.


From: TAXHEAVEN <news@taxheaven.gr>
Date: Fri, 11 Jan 2013 06:07:01 +0000 (UTC)
Subject: Στην τελική ευθεία οι ρυθμίσεις για την χρήση κάρτας σε συναλλαγές άνω των 500 ευρώ

Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

11 – 01 – 2013
Ανασκόπηση μηνός
Νέων – ειδήσεων
Νόμων και Προεδρικών δ/των
Αποφάσεων
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις , αποφάσεις , εγκύκλιοι , νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε .
Είπαν
Ο αποκλειστικός σκοπός της παραγωγής είναι η κατανάλωση.

Adam Smith (Σκωτσέζος φιλόσοφος)

Αμεση Πληροφόρηση
Πίνακας – Προσαυξήσεων – προστίμων
Φορολογικό πιστοποιητικό Ελεγκτών
Τέλη Δημοσίευσης
Αμοιβές ελεγκτών
Αγορανομικές Διατάξεις
Συμβάσεις αποφυγής Διπλής φορολογίας
Σύσταση επιχειρήσεων ΓΕΜΗ
Φορολογία
Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων – προθεσμιών κλπ. Οικ. έτους 2012
On line εφαρμογή Υπολογισμού Τεκμηρίων 2012
Κλίμακες Φορολογίας εισοδήματος
Φορολογικοί οδηγοί Taxisnet
Οδηγίες Συμπλήρωσης παλαιών Δηλώσεων
Κλίμακες Φορολ. Κληρονομιών Δωρεών
Αποφάσεις για την υποβολή Φορολογικών δηλώσεων 2012
Εργατικά Ασφαλιστικά
Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων.
Ασφαλιστικός οδηγός λογιστή
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Ε.Γ.Σ.Ε.Ε όλων των ετών.
Ευρετήρια
Κ.Α.Δ.
Μ.Σ.Κ.Κ
Σ.Κ.Κ.
ΣΤΑΚΟΔ
TARIC
Δ.Ο.Υ.
Ι.Κ.Α.
ΕΠΙΜΕΛHΤΗΡΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Σ.ΕΠ.Ε.
Νέα ειδήσεις
Νέα προγράμματα επιδότησης της ανεργίας – Τα οφέλη για εργαζομένους – επιχειρήσεις
ΥΠΟΙΚ: Επέστρεψαν 8,3 δισ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες
Νέο ρεκόρ σημείωσε η ανεργία τον Οκτώβριο
«Δέχομαι πιέσεις από βουλευτές για τις εφορίες» Επιβεβαίωσε παρεμβάσεις ο υπουργός Οικονομικών
ΥΠΟΙΚ: Νομοσχέδιο δημοσιονομικής ανάγκης το φορολογικό – Ολόκληρη η ομιλία του Γιάννη Στουρνάρα, για το φορολογικό νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής
Στην τελική ευθεία οι ρυθμίσεις για την χρήση κάρτας σε συναλλαγές άνω των 500 ευρώ
Βαριά πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τις ενδοομιλικές συναλλαγές
Θα εκπίπτει τελικά η έκτακτη εισφορά για τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών.
Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών για την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης και το λαθρομπόριο.
Υπ.Οικ: Σε εξέλιξη η καταγραφή όλων των off-shore ανά την επικράτεια
Από την 1η Ιουλίου ο φόρος υπεραξίας στις μετοχές
Αποφάσεις – νόμοι – εγκύκλιοι – νομολογία
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4105 Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο Πρωτόκολλο μεταξύ…..
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4106 Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας……
Κ.Φ.Α.Σ. –
Χρηστικό βοήθημα για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
Άρειος Πάγος 1146/2012
Σύμβαση μελέτης μηχανικού. Αμοιβή με ποσοστό βάση προϋπολογισμού δαπανών έργου. Καθορισμός του ύψους του προϋπολογισμού.
ΠΟΛ.1006/9.1.2013
Η ζημία που υφίσταται επιχείρηση λόγω ληστείας ή κλοπής εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός
Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/663/55/9.1.2013
Απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔ/οικ. 559/8.1.2013
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2), του ν. 4093/2012
Αρ. πρωτ.: οικ./412/ 10/ Φ 80355/9.1.2013
Συμπλήρωση αρχείων συνταξιούχων με Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.
Κ.Υ.Α. αριθμ. 2.35832/ οικ.3.2401/ 28.12.2012
Τροποποίηση της με αριθμ. 1.8010/οικ.3.1413/14.6.2011 (ΦΕΚ 1230/Β) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013»
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 524/2012
Αν η ζημία που υφίσταται επιχείρηση, λόγω ληστείας ή κλοπής, εκπίπτει από τα ακαθόριστα έσοδα αυτής και, σε καταφατική περίπτωση, ποιος ο χρόνος έκπτωσης (διαχειριστική περίοδος)
Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 560/8.1.2013
Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα
Αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 170/7.1.2013
Τιμολόγια Προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε.
ΣτΕ 1159/2012
Πλαστά και εικονικά στοιχεία . Προϋποθέσεις επιβολής των μέτρων του άρθρου 14 του ν.2523/1997. Ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση περί άρσεως των μέτρων, κατά δε της απορριπτικής υπουργικής αποφάσεως ασκείται προσφυγή. Η αίτηση αυτή έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής και δεν καθίσταται απαράδεκτη η προσφυγή αν η Διοίκηση δεν ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για την άσκησή της. Τα μέτρα δεν έχουν γνήσιο κυρωτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυσανάλογα προς το σκοπό τους, ενώ περιορίζουν θεμιτά την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του καθ’ ου και επιτρεπτώς επιβάλλονται αναδρομικά, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.
Επίκαιρα θέματα περιόδου
ΠΟΛ.1226/24.12.2012 Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2012 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992
Άρθρα Συνοπτικός πίνακας του νέου «μίνι» φορολογικού νομοσχεδίου με τις καταργηθείσες, τροποποιηθείσες και κωδικοποιημένες διατάξεις
Άρθρα Η Αμοιβή της Εργασίας κατα τη διάρκεια των Χριστουγέννων
Άρθρα Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) – Το νέο πλαίσιο για την λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών
Άρθρα Ερωτήσεις και απαντήσεις από την Γ.Γ.Π.Σ για την υποβολή του Ε9 για το 2012 (χρήση 2011)
Κ.Φ.Α.Σ. – Χρηστικό βοήθημα για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: