ΠΟΛ. 1184/12 & ΠΟΛ. 1182 & ΠΟΛ. 1178/12 & ΠΟΛ. 1176/12

Εστάλη από το BlackBerry® smartphone.
www.blackberry.com

Παρακαλούμε σκεφθείτε σοβαρότατα το περιβάλλον πριν αποφασίσετε να εκτυπώσετε αυτό το μήνυμα.


From: Φορο-Λογιστική Ενημέρωση -Φορολογικά και Λογιστκά θέματα <fle@fle.gr>
Date: Sun, 23 Sep 2012 15:31:23 +0300
To: Εμμανουήλ Χρύσης<e_chrisis@yahoo.com>
ReplyTo: Φορο-Λογιστική Ενημέρωση -Φορολογικά και Λογιστκά θέματα <fle@fle.gr>
Subject: ΠΟΛ. 1184/12 & ΠΟΛ. 1182 & ΠΟΛ. 1178/12 & ΠΟΛ. 1176/12

Φορολογικά – Λογιστικά – Νόμοι – Διαταγές – Εγκύκλιοι.

www.fle.gr

ΠΟΛ. 1184/12. Κοινοποίηση της 140/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Αθήνα 17/09/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1184

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 140/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

ΠΟΛ. 1182/12. Τρόπος επιβολής και απόδοσης ΦΠΑ από τα ΚΤΕΛ και τα μέλη αυτών, καθώς και από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους μετόχους αυτών που μισθώνουν τα λεωφορεία τους στις ΚΤΕΛ Α.Ε. – Αντικατάσταση της ΑΥΟΟ 1011293/94/19/0014/ΠΟΛ. 1013/5.2.2004 (ΦΕΚ 318 Β΄).

Αθήνα 13/09/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1182

ΘΕΜΑ: Τρόπος επιβολής και απόδοσης ΦΠΑ από τα ΚΤΕΛ και τα μέλη αυτών, καθώς και από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους μετόχους αυτών που μισθώνουν τα λεωφορεία τους στις ΚΤΕΛ Α.Ε. – Αντικατάσταση της ΑΥΟΟ 1011293/94/19/0014/ΠΟΛ. 1013/5.2.2004 (ΦΕΚ 318 Β΄).

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

 

ΠΟΛ. 1181/12. Διακοπή εργασιών σε επιτηδευματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αθήνα 12/09/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1181


ΘΕΜΑ:
Διακοπή εργασιών σε επιτηδευματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

 

ΠΟΛ. 1180/12. Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.4072/2012.

Αθήνα 10/09/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1180


ΘΕΜΑ:
Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.4072/2012.

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

 

ΠΟΛ. 1179/12. Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. 520/2011, σχετικά με χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

Αθήνα 7/09/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1179


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. 520/2011, σχετικά με χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας..

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

 

ΠΟΛ. 1178/12. Υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Αθήνα 31/08/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1178

ΘΕΜΑ: Υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

 

ΥΠΟΙΚ. 1117493/12. Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2012.

Αθήνα 23/08/2012
Αρ. πρωτ.: 1117493


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2012.

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

 

 

ΠΟΛ. 1177/12. Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2011 στους αγρότες.

Αθήνα 22/08/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1177


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2011 στους αγρότες.

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

 

ΠΟΛ. 1163/12. Ανάκληση της Α.Υ.Ο. Πολ. 1166/01.08.2011 (ΦΕΚ Β’ 1869) σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων Πιστοποίησης των Λογιστών Φοροτεχνικών και των γραφείων παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αθήνα 23/07/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1163

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της Α.Υ.Ο. Πολ. 1166/01.08.2011 (ΦΕΚ Β’ 1869) σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων Πιστοποίησης των Λογιστών Φοροτεχνικών και των γραφείων παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

 

ΠΟΛ. 1166/12. Υποβολή δήλωσης μεταβολής για την ένταξη ή αποχώρηση επιχειρήσεων από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Αθήνα 24/07/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1166


ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης μεταβολής για την ένταξη ή αποχώρηση επιχειρήσεων από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

 

ΠΟΛ. 1165/12. Καθορισμός δείγματος ελέγχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών, που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 τ

Αθήνα 24/07/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1165


ΘΕΜΑ: Καθορισμός δείγματος ελέγχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών, που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, και έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 30/11/2011 και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών.

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

Προσφορά της Ε7 για τους φίλους του fle.gr

Ο Λογαριασμός σας:

Αλλάξτε την συνδρομή σας
Διαγραφή


Powered by Joobi

 

 

 

New-tax5_160x120

 


Αγαπητοί φίλοι.

Τώρα μπορείτε να σχολιάστε στα άρθρα του Οικον. τύπου και του Γεν. ενδιαφέροντος.

Κάτω από τα άρθρα υπάρχει φόρμα όπου μπορείτε να προσθέσετε το δικό σας σχόλιο. Πατήστε το κουμπί προσθήκη, που υπάρχει, κάτω από κάθε άρθρο.


Υπενθυμίζουμε οτι τα άρθρα που μπαίνουν στην ενημέρωση εκφράζουν τους συντάκτες τους και όχι το fle.gr


Τώρα μπορείτε να ενσωματώσετε οποιοδήποτε άρθρο στο δικό σας site επιλέγοντας τον κώδικα ακριβώς κάτω από το άρθρο. Μετά το επικολάτε στο μέρος της ιστοσελίδα σας, που θέλετε να φαίνεται.

Επίσης μπορείτε να το κάνετε και με σύνδεση rss

Spell_book_md_wh

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: