Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 1368 Δελτίο Τύπου Ταξίδι με Ι.Χ.Ε. Πριν από οποιαδήποτε ταξίδι μας, με αυτοκίνητο πρέπει να ελέγξουμε το αυτοκίνητό μας (υγρά,

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου