Με το που θυροκολλήθηκε στην Βουλή, το Προεδρικό Διάταγμα για την διάλυσή της και την προκήρυξη εκλογών για την 6η Μαΐου, ανακοινώθηκαν επισήμως και τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου