ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!! Μισθό 4 εκατ. ευρώ στους συμβούλους Lazard και Hamilton! Τροπολογία με την οποία εγκρίνονται οι έξτρα αμοιβές στους συμβούλους που είχε προσλάβει η ελληνική

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου