Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Χριστιανοσύνης και της «χριστιανικής» θρησκείας

The famous Greek word logos — “word, speech, a...

The famous Greek word logos — “word, speech, argument, ratio, etc.” — as SVG image. I don’t know if someone still needs such graphics in the times of Unicode, but if you like to use it here it is … (Photo credit: Wikipedia)

Image via Wikipedia

 Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Χριστιανοσύνης και της «χριστιανικής» θρησκείας

Ο σκοπός της χριστιανικής θρησκείας πραγματικά δεν είναι διαφορετικός από οποιαδήποτε άλλη θρησκεἰα σ’αυτόν τον πλανήτη. Υποστηρίζεται δε από μια κερδοσκοπική ιεραρχία ότι οδηγεί τον άνθρωπο να γίνει δεκτός από τον Θεό. Και για επιτύχουν αυτό μερικοί προσπαθούν με το να γίνονται καλόγριες, καλόγεροι, φιλάνθρωποι, ακολουθούντες τον παπισμό ή την επαγγελματική ιερωσύνη. Υπάρχουν δε και μερικοί μουσουλμάνοι που προσπαθούν με αδιάκριτα εγκλήματα να κερδίσουν ως αμοιβή τους την ουράνια κατοικία. Και μπορούμε να προεξοφλήσουμε τη πλάνη αυτή διότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και τα έργα του ανθρώπου όλα θεωρούνται ρυπαρά ιμάτια (Ησαϊα ξδ΄6). Ο Θεός δεν ανταμείβει με τον παράδεισο τους καλόγηρους και τις καλόγριες διότι είναι  καλόγηροι ή καλόγριες ή τους ιερείς διότι είναι ιερείς  ή πάπες, ούτε διότι είναι Χομεϊνοί ή Ισλαμιστές, ούτε διότι είναι ισλαμιστές εγκληματίες. Η κοινή λογική πρέπει να σας πει αυτό που αναφέρεται στην Α΄Κορινθ. 6: 9-10. Ας σκεφθούμε ότι ο Θεός είναι άγιος και έχει δηλώσει ότι όλοι βρίσκονται κάτω από την αμαρτία.

Ο κόσμος βρίσκεται σε άγνοια και στην άρνηση του γεγονότος ότι ο Θεός έχει από τη σταύρωση τού Χριστού τοποθετήσει όλους χωρίς εξαίρεση όχι υπό δοκιμή αλλά υπό καταδίκη.

Στο Ιωάννου 3:18 λέγει:  «Οποιος πιστεύει σ’Αυτόν δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί, επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενή Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως διότι ήσαν πονηρά τα έργα τους».

Η αληθινή χριστιανική φωνή συνεχώς και εσκεμμένως κρύπτεται ή γελοιοποιείται. Η Χριστανοσύνη δεν είναι καθόλου μια θρησκεία αλλά μια προσωπική σχέση με τον Σωτήρα μας τον Κύριον Ιησού Χριστό.Η θρησκεία προάγει την αναμόρφωση ενώ η αληθινή χριστιανοσύνη διδάσκει την αναγέννηση. Τα δύο αυτά διαφέρουν όσο απέχει ο ουρανός από την κόλαση.

F. J. Revink

Eδώ είναι ένα αντίγραφο ενός φυλαδίου του οποίου το κείμενο είναι :  «Θρησκεία ή Σωτηρία, Ποιό έχεις;» (συγγραφέας άγνωστος), το οποίο εξηγεί τη διαφορά με τόση σαφήνεια όπως ο μεσημεριάτικος ήλιος.

 

Πράξεις 4:12 «Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία, επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σω-θούμε».

            Σε ορισμένες ημέρες του έτους βλέπουμε να τηρούνται πολλές θρησκευτικές εορτές. Έτσι εννο-ούμε ότι ο φυσικός άνθρωπος θέλει να θρησκεύεται και κατά καιρούς κάνει πολλά πράγματα και με αυτά νομίζει ότι κάνει πράξεις λατρείας στον Θεό. Αλλά ο λόγος του Θεού διδάσκει ότι η θρησκεία δεν είναι η σωτηρία. Επίσης ο λόγος του Θεού διδάσκει ότι μπορεί να είσαι θρήσκος και να μην πας στον ουρανό.

Το χωρίο που παραθέτουμε παραπάνω μας λέγει ότι δεν υπάρχει σωτηρία σε κανένα άλλο όνομα παρά μόνον στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού.  Και ακόμη μας διδάσκει ότι δεν έχει δωθεί από τον Θεό κανένα άλλο όνομα δια του οποίου να μπορούμε να σωθούμε. Σώζεσαι δια του Ιησού Χριστού ή δεν είσαι καθόλου σωσμένος.

Πόσο σαφές και περιληπτικό είναι αυτό που εννοεί ότι δεν υπάρχει  ούτε σύγχηση ούτε αντίθεση. Υπαρχουν βέβαια πολλά ονόματα στη γη στα οποία μπορούμε να βρούμε θρησκεία αλλά σωτηρία βρίσκε-ται μόνον σε ένα, και αυτό είναι το όνομα Ιησούς Χριστός.

Δεν υπάρχει σωτηρία στους ιερείς, στους προφήτες, στους εκκλησιαστικούς κανόνες ή στις προσ-ευχές αλλά μόνον στο Χριστό. Μπορεί να έχεις λειτουργίες και μυστήρια, εκκλησίες και φιλανθρωπίες, δάκρυα και προσφορές, όλους τους τύπους, και αναμόρφωση, αλλά όλα αυτά είναι ανίκανα να σου δώ-σουν σωτηρία και αιώνια ζωή. Ο λόγος του Θεού λέγει στο Α’Ιωάννου 5:11-12: «Ο Θεός μας εδωσε αι-ώνια ζωή, και αυτή η ζωή είναι στον Υιόν Του. Αυτός που έχει τον Υιόν έχει την ζωή, αυτός που δεν έχει τον Υιόν την ζωή δεν έχει» .

Πολλοί άνθρωποι είναι πρόθυμοι να έχουν μια εγκεφαλική γνώση των απαιτήσεων της Χριστια-νοσύνης αλλά αρνούνται να δεχθούν στις καρδιές των τον Χριστό της Χριστιανοσύνης.  Και, επίσης, άν-δρες και γυναίκες είναι πρόθυμοι να πιστεύουν στις ηθικές απαιτήσεις του λόγου του Θεού που βασίζονται στις Δέκα Εντολές, ενώ αρνούνται να πιστεύουν, να αναπαύονται και να δέχονται τον Υιόν του Θεού ως Σωτήρα στις ψυχές των.

Η Θρησκεία είναι η βελτίωση της παλαιάς ξεπεσμένης  φύσεως. Η Σωτηρία είναι η μετάδοση μιας νέας φύσεως όταν δεχθεί κάποιος τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα και Κύριον. Ο λόγος του Θεού μας λέγει στο Ιωάννου 1:12 «Οσοι εδέχθησαν Αυτόν  (τον Χριστόν) εις αυτούς έδωσε εξουσία να είναι παι-διά του Θεού»

Η Θρησκεία μας ενδύει με το ένδυμα της δικής μας δικαιοσύνης, ο δε Θεός μας λέγει ότι η δικαι-οσύνη μας είναι σαν ένα βρώμικο ρούχο (Ησαίας  ξδ΄ 6). Η Σωτηρία  μάς ενδύει με το ένδυμα της τέλειας δικαιοσύνης του Χριστού η οποία είναι η μόνη ικανή μας κάνει να είμαστε δεκτή από τον Θεό.  Ο λόγος του Θεού μάς λέγει στο Τίτος 3: 5 «Όχι από έργα δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν εμάς».

          Η Θρησκεία εκείνο που ο άνθρωπος κάνει για τον Θεό.       Η Σωτηρία είναι εκείνο που ο Θεός κά-νει για τον άνθρωπο. Στον Ησαϊα 53:6 μας λέγει: «Όλοι εμεις σαν πρόβατα πλανώμενα στραφήκαμε ο καθένας στον δικό του δρόμο, και ο Θεός έβαλε επάνω σ’Αυτόν (τον Χριστό) την αμαρτία όλων μας»

Η Θρησκεία λέγει «Κάτι στο χέρι μου φέρνω»  Η Σωτηρία λέγει: «Τίποτα στο χέρι μου δεν φέρνω». Και στο χωρίο Εφεσίους 2: 8-9 λέγει: «Διότι κατα χάριν είσθε σωσμένοι, και αυτό δεν είναι από εσάς, είναι δώρον του Θεού, όχι από έργα, δια να μην καυχηθεί κανείς».

          Η Θρησκεία είναι το να βασιζόμαστε σε ένα έργο που εμείς κάνουμε. Η Σωτηρία είναι το να βασιζόμαστε σε ένα έργο που έχει γίνει. Στην Εβραί-ους 10:10 λέγει: Δια του οποίου αγιαζόμαστε δια της προσφοιράς του σώματος του Ιησού Χριστού που έγινε μια φορά».

            Η Θρησκεία εξαρτάται από εκείνο που κάνουμε. Η Σωτηρία εξαρτάται από εκείνο που πιστεύ-ουμε. Στο Πράξεις 16:31 λέγει:«Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και το σπίτι σου».

            Η Θρησκεία λέγει: «Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε». Η Σωτηρία λέγει:  «Πρέπει να δεχθού-με το τέλειο, αυτό που ο Θεός έκανε». Στο χωρίο Ρωμαίους 6:23 λέγει: «Το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνια διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας».

            Η Θρησκεία εξαρτάται από την εάρκεια του χαρακτήρα του ανθρώπου.          Η Σωτηρία εξαρτάται από τη Θυσία του Σταυρού. Στο χωρίο Α΄Κορινθίους 1:18 λέγει: «Διότι το κήρυγμα του σταυρού είναι στους απολλυμένους ανοησία, αλλά σε εμάς που είμαστε σωσμένοι είναι η δύναμη του Θεού».

Η Θρησκεία προσπαθεί  να προμηθεύσει μια θυσία.  Η Σωτηρία μας προμηθεύει μια τελειωμένη θυσία. Στο Ιωάννου 19:30 διαβάζουμε: « ταν ο Ιησούς έλαβε το ξύδι είπε:  ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ (=ετελείω-σε), και παρέδωσε το πνεύμα.

Η Θρησκεία προσπαθεί να επιτύχει κάτι το καλύτερο. Η Σωτηρία είναι εξασφαλισμένη δι’ενός τέλειου εξιλασμού. Στο χωρίο Α΄Πέτρου 1:18-19 λέγει: Διότι γνωρίζετε ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας δια φθαρτών αργυρίου ή χρυσίου αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού  ως αμνού άσπιλου και άμωμου»».

Η Θρησκεία προσπαθεί να μας φέρει από το σκοτάδι στο φως. Η Σωτηρία πραγματικά μας φέρ-νει από τον θάνατο στη Ζωή. Στο Ιωάννου 5:24 λέγει: «Ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων στον πέμψαντά με έχει αιώνια ζωή και δεν θα κριθεί, αλλά έχει μεταβεί από τον θάνατο  στη ζωή».

            Η Θρησκεία  λέγει ότι πρέπει να βρεθούμε στο σπίτι του Θεού. Η Σωτηρία λέγει ότι πρέπει να «βρεθούμε  εν Αυτώ  (=εν Χριστώ)όχι απο τη δικαιοσύνη μας την δια του νόμου αλλά τη δικαιοσύνη του Χριστού την δια πίστεως στον Χριστόν. Φιλιππησίους 3:9

Και πάλι επιτρέψατέ μου να σας υπενθυμίσω το χωρίο του λόγου του Θεού στις Πράξεις 4:12 «Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία, επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα  στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σ ωθούμε».

Αγαπητοί μου φίλοι, έχετε θρησκεία ή σωτηρία ; Εάν έχετε μόνον θρησκεία  θα χάσετε τον ουρα-νό και θα περάσετε την αιωνιότητα μακρυά από τον Θεό και τον Υιό Του σε τόπο βασάνων. Εάν έχετε τη σωτηρία έχετε την  υπόσχεση της αιώνιας ζωής με τον Θεό και τον Υιόν Του για πάντα.

Πηγή: http://pillaroftruth.com.au/Greek%20Salvation%20or%20Religion.htm

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: